Colofon

 


Ontwerp en copyright ontwerp website
Frank Schumacher


Bouw website
Escapement


Copyright beeld en tekst
Al het op deze website aanwezige tekst- en beeldmateriaal is auteursrechterlijk beschermd en mag derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming.


Disclaimer
De tekst en het beeldmateriaal van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Tuinen van Salland en deelnemers stellen zich echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden.